demo_image

Aleksander Sienkiewicz

Język angielski
Aleksander Sienkiewicz – nauczyciel języka angielskiego z ponaddziesięcioletnim doświadczeniem w edukacji, egzaminator sesji UCLES i University of London przy British Council, tłumacz i dziennikarz.
Swoją pasję do języków (której ofiarą padł w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach) bez wytchnienia próbuje przelać na swoich studentów – za pomocą bardziej, lub mniej mądrych sposobów. Jako wierny wyznawca amerykańskiego progresywizmu niezachwianie wierzy jednakże w to, że exitus acta probat – cel uświęca środki. A co jest celem? Cóż, ni mniej, ni więcej, niż to, abyś, drogi Uczniu, z tygodnia na tydzień i z miesiąca na miesiąc używał mowy Shakespeare’a z coraz większą swobodą.
W wolnych chwilach, tj. kiedy akurat nie zajmuje go nauka języka północnolapońskiego, lub też odkrywanie kolejnych fałszywych kognatów, oddaje się swym innym zainteresowaniom: sportowi (z perpektywy fotela), kulinariom (głównie jako kibic i krytyk) oraz błogiemu robieniu niczego.

Lektorzy Prestige Lingua